خرید قهوه ساز خانگی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
آشنایی با انواع قهوه

<span id="result_box" lang="fa"><strong><span><br /></span></strong><span><strong>دوستان گرامی برای آنکه بهترین قهوه را سفارش دهیم، باید انواع و اقسام آن را بشناسیم. با هم انواع قهوه را مرور می کنیم.</strong><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br /></span></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span>اسپرسو</span> <span>(</span><span>کوتاه</span> <span>سیاه و سفید)</span></span></strong><br /><span>اسپرسو</span> <span>(با نام مستعار</span> <span>"</span><span>سیاه و سفید</span> <span>کوتاه"</span><span>)</span> <span>پایه و اساس و</span> <span>مهم ترین بخش</span> <span>به</span> <span>هر نوشیدنی</span> <span>بر اساس</span> <span>اسپرسو است.</span> <span>به طوری که</span> <span>ما یک راهنمای</span> <span>در مورد چگونگی ساخت</span> <span>شات</span> <span>اسپرسو کامل</span> <span>نوشته شده است.</span> <span>اما برای اهداف</span> <span>این پست</span> <span>اسپرسو</span> <span>شامل:</span><br /></span><p><span id="result_box" lang="fa"><span>• 1</span> <span>شات</span> <span>اسپرسو</span> <span>در</span> <span>یک فنجان</span> <span>اسپرسو     </span></span></p><p><span id="result_box" lang="fa"><span>                                                                     </span></span><img class="alignright wp-image-1282 size-full" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/432856237_da68d53578_z.jpg" alt="Short black also known as an espresso " height="129" width="194" /></p><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span id="result_box" lang="fa">دابل </span></strong></span><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span>اسپرسو</span></span> </strong></span><span><br />اسپرسو</span> <span>دو</span> <span>(با نام مستعار</span> <span>"</span><span>Doppio</span><span>")</span> <span>که فقط،</span> <span>دو</span> <span>عکس اسپرسو</span> <span>در یک فنجان</span> <span>است.</span> <span>بنابراین یک</span> <span>اسپرسو</span> <span>دو</span> <span>شامل:</span><br /><br /><span>•</span> <span>2 عکس</span> <span>اسپرسو</span> <span>در</span> <span>یک فنجان</span> <span>اسپرسو                                                                           </span></span><img class="alignright wp-image-1342 size-full" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/double-espresso.jpg" alt="double espresso coffee recipe " height="125" width="188" /><br /><strong><br /></strong><span id="result_box" lang="fa"><strong><span>RISTRETTO</span></strong><br /><br /> <span>RISTRETTO</span> <span>یک شات</span> <span>اسپرسو</span> <span>است که</span> <span>با همان مقدار</span> <span>قهوه</span> <span>اما نیمی از</span> <span>میزان استخراج آب</span> <span>است.</span> <span>نتیجه نهایی یک</span> <span>استخراج اسپرسو</span> <span>غلیظ تر</span> <span>و تیره تر</span> <span>است.</span> <span>آن را به عنوان</span> <span>زیر</span> <span>ساخته شده است:</span><br /><br /><span>• استخراج</span> <span>یک شات</span> <span>اسپرسو</span> <span>استاندارد با</span> <span>نصف مقدار</span> <span>آب است.</span><br /><span>•</span> <span>روش دیگر</span> <span>خاموش</span> <span>استخراج اسپرسو</span> <span>طبیعی</span> <span>قبل از</span> <span>اسپرسو</span> <span>شروع به</span> <span>ورزش               </span><span>.</span></span><img class="alignright wp-image-1366 size-full" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/ristretto.jpg" alt="ristretto vs espresso explained " height="169" width="225" /><br /><br /><span id="result_box" lang="fa"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کاپوچینو</span></strong><br /><span>یک کاپوچینو</span> <span>شبیه به یک</span> <span>اسپرسو</span> <span>است.</span> <span>با این حال تفاوت</span> <span>اصلی بین</span> <span>یک اسپرسو</span> <span>و کاپوچینو</span> <span>است که</span> <span>یک کاپوچینو</span> <span>فوم</span> <span>و</span> <span>شکلات</span> <span>قرار داده شده در</span> <span>بالا</span> <span>از نوشیدنی.</span> <span>بیشتر</span> <span>یک کاپوچینو</span> <span>را در یک فنجان</span> <span>جای</span> <span>یک لیوان</span> <span>لیوان</span> <span>ساخته شده است.</span> <span>آن را به عنوان</span> <span>زیر</span> <span>ساخته شده است:</span><br /><br /><span>• استخراج</span> <span>1</span> <span>شات اسپرسو</span> <span>را به یک فنجان</span><br /><span>• اضافه کردن</span> <span>شیر</span> <span>بخار پز</span><br /><span>• اضافه کردن</span> <span>2-3cm وجود</span> <span>میکرو</span> <span>فوم</span> <span>در بالای</span> <span>شیر</span> <span>بخار پز</span><br /><span>•</span> <span>نم نم</span> <span>شکلات</span> <span>در بالای</span> <span>قهوه                                                                                    </span></span><img class="alignright wp-image-1362 size-full" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/Cappuccino.jpg" alt="Cappuccino recipe in a cup" height="177" width="237" /><br /><br /><span id="result_box" lang="fa"><strong><span>سفید</span> <span>تخت</span></strong><br /><br /><span>سفید</span> <span>مسطح</span> <span>یک قهوه</span> <span>شما در درجه اول</span> <span>را در</span> <span>استرالیا و نیوزیلند</span> <span>پیدا کنید.</span> <span>آن ساخته شده است</span> <span>به عنوان یک</span> <span>کاپوچینو</span> <span>انتظار</span> <span>آن را از هیچ</span> <span>فوم</span> <span>و یا شکلات</span> <span>بر روی</span> <span>ندارد.</span> <span>مانند این است که</span> <span>این</span> <span>ساخته شده است:</span><br /><br /><span>• 1</span> <span>شات اسپرسو</span> <span>را به یک فنجان</span><br /><span>• اضافه کردن</span> <span>شیر</span> <span>بخار پز</span> <span>به فنجان</span> <span>اما هیچ</span> <span>میکرو</span> <span>فوم                                                   </span></span><img class="alignright wp-image-1363 size-full" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/flat-white.jpg" alt="flat white type of coffee" height="146" width="230" /><br /><br /><span id="result_box" lang="fa"><strong><span>آفوگاتو</span></strong><br /><br /> <span>آفوگاتو</span> <span>یک قهوه</span> <span>دسر</span> <span>ساده این است که</span> <span>درمان</span> <span>در طول تابستان</span> <span>و بعد از شام</span> <span>است.</span> <span>این است که</span> <span>با قرار دادن</span> <span>یک</span> <span>scoope</span> <span>بزرگ</span> <span>بستنی وانیلی</span> <span>در</span> <span>یک شات تنها</span> <span>و یا دو</span> <span>اسپرسو</span> <span>ساخته شده است:</span><br /><br /><span>• اضافه کردن</span> <span>یک</span> <span>حرکت شبیه چمچه زنی</span> <span>وانیل</span> <span>بستنی</span> <span>به یک</span> <span>شیر</span> <span>شیشه ای</span> <span>لیوان</span><br /><span>•</span> <span>پور</span> <span>یک شات تنها</span> <span>و یا دو</span> <span>اسپرسو</span> <span>بیش از</span> <span>وانیل</span> <span>بستنی</span><br /></span><p><span id="result_box" lang="fa"><span>باریستا</span> <span>نکته: اگر شما</span> <span>مانند</span> <span>یک ضربه</span> <span>ایرلندی</span> <span>احساس</span> <span>اضافه کردن یک شات</span> <span>از</span> <span>آب نارگیل</span> <span>سیروپ</span> <span>را به مخلوط.</span></span><img class="alignright size-full wp-image-1380" src="http://www.latteartguide.com/wp-content/uploads/2016/01/affogato.jpg" alt="affogato or affagato" height="151" width="202" /> </p><p><br /></p><p><strong>آیا به دنبال یک دستگاه قهوه جوش حرفه ایی منزل هستید</strong></p><p>ما به شما<a href="http://coffeemaker.shoptaz.ir/"><strong> دستگاه قهوه ساز اسپرسو</strong></a> را معرفی و پیشنهاد می کنیم</p>


ارسال شده در تاریخ : 12 دی 1395 - 18:46 توسط : coffeemaker
آخرین مطالب :
خرید اینترنتی قهوه ساز اسپرسو خانگی شنبه 2 بهمن 1395
نکات هنگام خرید یک دستگاه اسپرسو ساز 12 دی 1395
بهترین قهوه ساز در سال 2016 12 دی 1395
آشنایی با انواع قهوه 12 دی 1395
ساخت قهوه سرد 12 دی 1395
طرز تهیه قهوه با قهوه ساز خانگی 12 دی 1395

مطالب تصادفی :
طرز تهیه قهوه با قهوه ساز خانگی 12 دی 1395
خرید اینترنتی قهوه ساز اسپرسو خانگی 12 دی 1395
نکات هنگام خرید یک دستگاه اسپرسو ساز 12 دی 1395
ساخت قهوه سرد 12 دی 1395
بهترین قهوه ساز در سال 2016 12 دی 1395
آشنایی با انواع قهوه 12 دی 1395
قدرت گرفته از سرویس فروشگاه ساز شاپتاز